Het beeld dat de onderwijsinspecteurs langskomen om lijstjes af te vinken en scholen af te rekenen op hun prestaties is echt onzin. Dat zegt inspecteur-generaal Annette Roeters in Trouw.

‘Afvinklijstjes of afrekencultuur, ik herken me er helemaal niet in’, benadrukt Roeters. ‘Ik denk dat men doelt op ons toezichtkader, waarin we onder elkaar hebben gezet waarop we letten tijdens een inspectiebezoek. Daarbij moet je denken aan zaken als: zijn de leerlingen betrokken bij de les? Houdt de school de voortgang van een leerling bij?’ Het beeld dat inspecteurs langskomen om een lijst af te vinken, is volgens haar echt onzin. ‘Er valt namelijk niks te vinken.’

De inspectie wil scholen ook absoluut niet afrekenen op de manier waarop ze werken. ‘Gaat het om geld? Heeft iemand ooit een cent minder gekregen doordat de kwaliteit van het onderwijs in het geding was? Is er sprake van een afrekencultuur als 98 procent van de basisscholen een basisarrangement heeft en 90 procent in het voortgezet onderwijs? Waar gaat dit over?’, aldus Roeters.

Ze vindt dat het beeld van de afrekencultuur en de afvinklijstjes de inspectie tekortdoet. ‘Hier werken mensen die vaak uit datzelfde onderwijs afkomstig zijn. Zij doen dit werk uit liefde voor het onderwijs’, benadrukt de inspecteur-generaal.

Lees het gehele interview op de website van Trouw.

Deel dit bericht: