In Nieuws

De Inspectie van het Onderwijs past vanwege de coronacrisis het toezicht aan. 

Het komt kort geformuleerd hierop neer:

  • Tot de zomer begint de inspectie geen nieuwe vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en hun scholen en bij samenwerkingsverbanden waar bezoeken op locatie onderdeel van zijn.
  • Onderzoeken die voor de schoolsluiting bij besturen en scholen in uitvoering waren, zijn on hold gezet.
  • Voor herstelopdrachten en -onderzoek geldt dat de inspectie per geval bekijkt wat er mogelijk is.
  • Toezicht bij lopende risicodossiers gaat door, waar nodig aangepast aan de omstandigheden.
  • Onderzoeken voor de waardering ‘Goed’ gaan in principe door wanneer de scholen weer open zijn.

De inspectie beraadt zich nog op de precieze consequenties van het niet doorgaan van de centrale eindtoets in het primair onderwijs en het centraal examen in het voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Delen