Bij de verbetering van het curriculum moeten Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde én burgerschap prioriteit krijgen. De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met een motie van die strekking.

De motie was van Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA. Zij wezen op de constatering dat de basisvaardigheden een dalende trend laten zien. Daartoe behoort naast taal en rekenen ook burgerschap. Ook verwezen ze in hun motie naar de OESO, die eenzelfde trend ziet.

Het gevolg van de dalende trend kan volgens Van Meenen en Rog zijn dat de leerlingen van nu straks als volwassenen te maken krijgen met ‘een gestapelde problematiek (…) op het gebied van werk, zorg, wonen, schulden en welzijn’.

Racisme en discriminatie

De Tweede Kamer ging in meerderheid ook akkoord met een motie om in het te verbeteren curriculum de onderwerpen racisme, discriminatie, het koloniale verleden, antisemitisme en migratiegeschiedenis stevig te verankeren. Deze motie was afkomstig van Kirsten van den Hul van de PvdA en haar collega’s Lisa Westerveld van GroenLinks en Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren.

Deze motie werd afgewezen door de fracties van de PVV, Forum voor Democratie, en SGP en door de eenmansfractie van oud-VVD’er Wybren van Haga.

Lees meer…

Deel dit bericht: