In Bestuur en management, Governance, Identiteit, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Toezicht

De raad van toezicht zorgt ervoor dat de inhoudelijke richting van de school wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. Dat stelt een commissie onder leiding van hoogleraar Hans Boutellier die op verzoek van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) het rapport Beter toezien heeft opgesteld.

De commissie benadert de school als waardegemeenschap. In het rapport, dat in december is aangeboden aan minister Jet Bussemaker van OCW, staat dat de raad van toezicht in dit kader actief meedenkt over en streeft naar ‘inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief’.

Raad van toezicht ziet schoolomgeving

‘Vanuit haar eigen identiteitsbepaling opereert de school binnen een breder netwerk van instanties en personen. De raad van toezicht zorgt ervoor dat zij structureel zicht heeft op de schoolomgeving, relaties onderhoudt met relevante derde partijen en informatie betrekt uit de omgeving. De raad draagt zorg voor een diverse samenstelling, gegeven de specifieke omgeving’, zo meldt de VTOI op basis van de visie van de commissie-Boutellier.

Deze visie op de toezichtfunctie wijkt af van het vooral bedrijfsmatige en wetmatige perspectief op het functioneren van scholen, zoals dat de afgelopen decennia gebruikelijk was.

Download rapport Beter toezien

Delen