Er is een sterke variatie in de kwaliteit van de zelfevaluaties door raden van toezicht in het onderwijs en de kinderopvang. Dat meldt de VTOI-NVTK, de vereniging die interne toezichthouders vertegenwoordigt, op basis van een eerste verkennend onderzoek naar het lerend vermogen van interne toezichthouders.

Het verkennende onderzoek bestond uit een analyse van jaarverslagen, interviews met begeleiders van zelfevaluaties en een onderzoek naar praktijkvoorbeelden. Er kwam niet alleen uit naar voren dat de kwaliteit van de zelfevaluaties sterk varieert, maar ook dat bij raden van toezicht niet helder is waar een goede zelfevaluatie aan moet voldoen.

Lees meer…

Deel dit bericht: