In Nieuws

Tot 15 april kunt u via een internetconsultatie uw visie geven op het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs.

De gedachte achter de voorgestelde vereenvoudiging is dat schoolbesturen betere keuzes kunnen maken die passen bij hun eigen visie en de lokale situatie. Het wetsvoorstel zou er ook voor zorgen dat besturen beter kunnen voorspellen hoeveel geld zij krijgen. de bekostiging zou er inzichtelijker mee worden. Het wetsvoorstel staat bovendien in het teken van vermindering van de administratieve lasten voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

Ga naar de internetconsultatie

Het ministerie van OCW heeft een inphographic gemaakt over de vereenvoudiging van de bekostiging. Ook kunt u gebruikmaken van een model om te zien wat de herverdeling voor uw organisatie betekent. OCW heeft tevens een toelichting met overzicht online gezet van de budgetten per school en bestuur.