De invultermijn voor de enquête over het opzetten van een lerarenpool voor vluchtelingenkinderen is verlengd tot 1 maart. Dit meldt het Arbeidsmarktplatform PO, dat hiermee wil peilen of er behoefte is aan zo’n pool van tijdelijk beschikbare, gespecialiseerde leraren. 

Aanleiding is de grote toestroom van vluchtelingenkinderen die onderwijs moeten krijgen. Dit vraagt een flinke capaciteitsuitbreiding van onderwijsvoorzieningen. Er zijn niet alleen extra leraren nodig, maar ook gespecialiseerde leraren, die de schoolbesturen niet altijd voorhanden hebben. Het Arbeidsplatform PO wil daar graag bij helpen door een pool op te zetten met tijdelijk beschikbare, gekwalificeerde leraren. Dat kunnen leraren zijn die Nederlands als tweede taal geven of dat hebben gedaan, of leraren die gespecialiseerd zijn in het werken met getraumatiseerde kinderen. De enquête moet uitwijzen of schoolbesturen inderdaad behoefte hebben aan zo’n lerarenpool. In het onderzoek wordt ook gevraagd of schoolbesturen zelf hun eigen extra gekwalificeerde leerkrachten – indien nodig – willen detacheren naar andere scholen.

Invullen tot 1 maart

Door de enquête in te vullen kunt u laten weten waar u behoefte aan hebt. Invullen kan in vijf minuten en tot 1 maart. De respons wordt anoniem verwerkt.

U kunt het onderzoek hier online invullen.

Deel dit bericht: