JA21 wil meer ruimte voor het oprichten van ‘niet-staatsgerelateerde’ scholen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Wat JA21 hiermee bedoelt, blijft onduidelijk.

In het programma staat ook dat de bron van radicalisering moet worden weggenomen door buitenlandse financiering van onder andere informele islamitische onderwijsinstellingen te verbieden. Bovendien moet er wat JA21 betreft streng toezicht komen op deze scholen.

Verder stelt JA21 dat de docenten moeten zorgen voor beter onderwijs. Daar moeten zij een ‘stuk meer’ voor betaald krijgen dan nu het geval is. ‘Zo wordt het vak écht aantrekkelijker en krijgen we meer docenten voor de klas. Want het is niet een gebrek aan aanbod van hoger opgeleid personeel dat het onderwijs parten speelt, maar de salariëring en onnodige administratie en extra werk.’

Een ander punt uit het programma is dat JA21 ervoor pleit om structureel € 500 miljoen extra uit te trekken voor het praktijkonderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: