Jacques Tichelaar neemt de rol van verkenner op zich die de problemen met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in het onderwijs gaat inventariseren.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging er eerder deze maand mee akkoord dat een verkenner de problemen met de WWZ in kaart gaat brengen. De Tweede Kamer had daarop aangedrongen.

Er was op initiatief van de ChristenUnie een motie ingediend waarin werd opgeroepen tot een WWZ-verkenner in het onderwijs. De motie kreeg met steun van de regeringspartijen VVD en PvdA en van het CDA en D66 een duidelijke meerderheid in de Kamer.

WWZ onwerkbaar in onderwijs

De problemen met de WWZ spelen tot nu toe in het bijzonder onderwijs, waar veel scholen grote moeite hebben om nog voldoende vervangers te vinden. De WWZ heeft nog geen betrekking op het openbaar onderwijs, maar ook daarvoor gaat de wet gelden.

VOS/ABB is blij dat Tichelaar nu als verkenner aan de slag gaat om de problemen in kaart te brengen. Tot nu toe hield Asscher net als staatssecretaris Sander Dekker van OCW vol dat de WWZ een prima wet is waar het onderwijs mee uit de voeten kan.

De WWZ komt uit de koker van Asscher, die ermee wil bereiken dat meer mensen een vaste baan krijgen. De problemen die het onderwijs ermee ervaart, is dat tijdelijke vervangers heel snel een vast contract moeten krijgen. Dat is onbetaalbaar.

Jacques Tichelaar

Jacques Tichelaar is sinds 2009 commissaris van de koning in Drenthe. Daarvoor zat hij namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer.

Voorafgaand aan zijn politieke loopbaan werkte Tichelaar in het basisonderwijs, was hij algemeen secretaris van de onderwijsvakbond ABOP en voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Deel dit bericht: