Het nieuwe schooljaar start de Jeelo-community met minstens tien nieuwe scholen uit verschillende regio’s. Openbare Jenaplanschool De Triolier in het Noord-Limburgse dorp Reuver is er een van.

‘Je eigen leeromgeving’ wordt afgekort als Jeelo. Het is een initiatief van het openbaar basisonderwijs in Noord-Limburg, dat zelf aan het roer staat om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Jeelo doorbreekt de versnippering en de aanbodgerichtheid die zo kenmerkend zijn voor veel educatieve uitgeverijen en andere leveranciers. Scholen die meedoen aan Jeelo, vormen met elkaar een community.

‘Je eigen leeromgeving’ haalt wereld naar binnen

Schoolleider Henk Berkhout De Triolier in Reuver: ‘Met Jeelo willen wij wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs maken. We vinden het belangrijk om als school de wereld naar binnen te halen en ook zelf erop uit te gaan. We zijn hier al druk mee bezig, maar de content van Jeelo ondersteunt dit extra.’

Hij vindt het ook goed dat leerkrachten door Jeelo weer sterk met de inhoud van hun vak bezig kunnen zijn en door samen te werken in de community er ook invloed op hebben. ‘Jeelo is helemaal 21st century proof. Alle vaardigheden uit de schijf komen aan bod’, aldus Berkhout.

Jeelo maakt onderwijs passend en betekenisvol

Ook basisschool De Groenling uit Panningen is is toegetreden tot de Jeelo-community. Schoolleider Leenette Hendriks: ‘Voorheen maakten wij al ons materiaal zelf. Maar wij zijn ons ernstig gaan beraden: kun je zo wel up to date blijven?’

Het mooie aan Jeelo is volgens haar dat het heel goed als bron kan worden gebruikt om onderwijs passend en betekenisvol te maken. ‘Je legt verbindingen tussen leergebieden, onderwijsgebieden, kinderen en leeftijden. Je kunt ervoor kiezen om klassikaal of juist helemaal groepsdoorbrekend te werken doordat je kunt arrangeren op groepsniveau of zelfs kindniveau.’

Lees meer…

In 2013 heeft VOS/ABB het artikel Jeelo verovert terrein gepubliceerd.

Deel dit bericht: