Het demissionaire kabinet onderschrijft het belang van het tegengaan van segregatie in het onderwijs. Dat staat in de reactie van het kabinet op het rapport Samenleven in verscheidenheid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

In het WRR-rapport staat dat de overheid onder andere met maatregelen in het onderwijs de sociale samenhang in de maatschappij moet stimuleren. Dat vraagt volgens de WRR om ‘een versterking van de competenties van professionals’. In het rapport staat ook dat in scholen een interculturele benadering het best lijkt bij te dragen aan ‘culturele familiariteit’.

‘Als kinderen zich op school erkend en gezien voelen, voelen ze zich meer thuis en presteren ze beter. Bij een interculturele aanpak hoort ook dat er aandacht is voor de culturele achtergronden van gevestigde groepen’, aldus de WRR.

Ontmoeting

Het demissionaire kabinet laat in reactie hierop weten dat in december jongstleden de beleidsagenda om segregatie in het onderwijs tegen te gaan naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. ‘In deze agenda zijn maatregelen aangekondigd die bevorderen dat kinderen van ouders met een verschillende sociaaleconomische status elkaar meer ontmoeten in het onderwijs.’

In de reactie staat ook dat het kabinet het belang onderschrijft van interculturele kennis en competenties onder leraren ‘als voorwaarde voor een goed functionerend onderwijssysteem’. In dit kader wijst het kabinet erop dat de competentie ‘omgaan met culturele diversiteit’ is opgenomen in de kennisbases.

‘Ook de herziening van het curriculum in het funderend onderwijs, de aangescherpte burgerschapsopdracht en de Gelijke Kansen Alliantie leiden tot het verbeteren van de interculturele vaardigheden en kennis onder leraren’, aldus het demissionaire kabinet.

Lees meer…

Deel dit bericht: