Bijeenkomst over cao-wijzigingen – VO (online) (VOL!)

Online bijeenkomst

Voor deze bijeenkomst over de wijzigingen in de CAO VO is het maximumaantal deelnemers bereikt. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst. De Onderwijsjuristen bekijken of zij een tweede bijeenkomst kunnen organiseren.

Gratis

Bijeenkomst arbeidsrecht – PO/VO (online of op locatie)

Online of op locatie

Deze bijeenkomst staat in het teken van het onlangs gepubliceerde katern Arbeidsrecht van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Aan bod komen o.a. de totstandkoming  van een arbeidsovereenkomst, mogelijke bedingen, de ketenregeling en de transitievergoeding.

€55

Kennisnetwerk Governance: openbaar onderwijs en gemeenten PO/VO (Breda)

Van der Valk Hotel - Breda Van der Valk Hotel, Breda

Deze bijeenkomst gaat over de relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeente (als externe toezichthouder). De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders van openbare scholen en voor gemeenteraadsleden, wethouders en ambtelijke ondersteuners van gemeenten.

€100

VOS/ABB-Ledendag Vitaliteit (met algemene ledenvergadering)

Beauforthuis Woudenbergseweg 70, Austerlitz

De VOS/ABB-Ledendag gaat over vitaliteit en strategisch personeelsbeleid. In samenwerking met onder andere onze verzekeringspartner Aon en verzekeraar Achmea bieden wij een inspirerend programma over deze belangrijke thema's. De dag begint met de algemene ledenvergadering over onder andere de begroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2027.

Gratis

Kennisnetwerk Governance: openbaar onderwijs en gemeenten PO/VO (Assen)

Assen Assen

Deze bijeenkomst gaat over de relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeente (als externe toezichthouder). De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders van openbare scholen en voor gemeenteraadsleden, wethouders en ambtelijke ondersteuners van gemeenten.

€100