Algemene ledenvergadering (online) – PO/VO

Online bijeenkomst

VOS/ABB organiseert twee algemene ledenvergaderingen per jaar. Deze korte ALV is online en gaat over het geconsolideerd jaarverslag over 2022. In het najaar volgt de uitgebreidere ALV op locatie. De datum en locatie van de ALV in het najaar zijn nog niet bekend.

Gratis

Bijeenkomst kennisnetwerk HRM – VO (VOL!)

Kantoor VOS/ABB Houttuinlaan 8, Woerden

Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis en ervaring op het gebied van human resource management te delen. Let op: het maximumaantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt zich er niet meer voor aanmelden.

Gratis

Basiscursus CAO – PO

VOS/ABB Houttuinlaan 8, Woerden

De Basiscursus CAO PO wordt verzorgd door mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. U kunt aan deze cursus deelnemen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten.

€75