Bijeenkomst verschillende vormen ouderlijk gezag – PO/VO

VOS/ABB Houttuinlaan 8, Woerden

Deze bijeenkomst gaat over hoe scholen moeten omgaan met verschillende vormen van ouderlijk gezag, bijvoorbeeld als het gaat om in- en uitschrijving van leerlingen en informatievoorziening aan ouders.

€62,50

Basiscursus CAO – PO (VOL!)

VOS/ABB Houttuinlaan 8, Woerden

Deze cursus wordt verzorgd door mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen. Het maximumaantal deelnemers is bereikt, u kunt zich niet meer voor deze cursus aanmelden.

€75

Kennismakingstraining FUWA – PO/VO

VOS/ABB Houttuinlaan 8, Woerden

Het doel van deze kennismakingstraining is om vertrouwd te raken met het beschrijven van functies en om kennis te maken met de achtergronden van de weging met functiewaardering (FUWA) en de belangrijkste punten die zich daarbij kunnen voordoen.

€60

Themabijeenkomst Governance (regio Zuid) – PO/VO

Van der Valk Hotel - Breda Princenhagelaan 5, Breda

Deze bijeenkomst is bedoeld om onderwijsbestuurders en toezichthouders de gelegenheid te bieden samen belangrijke onderwerpen te bespreken.

€100