Een herhaalde motie van D66 om in het primair en voortgezet onderwijs een maximumaantal lesuren vast te leggen, heeft het in de Tweede Kamer weer niet gehaald.

De motie was afkomstig van D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Hij stelde dat er in het kader van onderwijsvernieuwing en de ontwikkeling van docenten in het funderend onderwijs een maximum moest worden gesteld aan het aantal lesuren.

Hij had voor fulltimers in het primair onderwijs graag een maximum gezien van vier dagdelen per week en in het voortgezet onderwijs van 20 lesuren per week. Een Kamerminderheid van D66, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren steunde de motie, terwijl VVD, PvdA, CDA en PVV tegen stemden.