De Tweede Kamer wil van de demissionaire onderwijsministers weten of zij in het kader van samenwerking tussen scholen oog hebben voor de grondwettelijke garantiefunctie van het openbaar onderwijs.

In hun beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2021 van de Inspectie van het Onderwijs roepen de ministers schoolbesturen op om meer met elkaar samen te werken. Dat is volgens hen nodig voor een duurzaam herstel na de coronacrisis en voor verdere kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs.

‘Het is essentieel om over de concurrentie heen te stappen en samen te werken om een duurzame verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te krijgen, waarin er voor iedere leerling (…) kansen en mogelijkheden zijn’, aldus de demissionaire ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.

Garantiefunctie

De vaste commissie voor OCW in de Tweede Kamer stelt de minister in dit kader nu de vraag of zij wel oog hebben voor de grondwettelijke garantiefunctie van het openbaar onderwijs. Onderdeel van de vrijheid van onderwijs is dat openbaar onderwijs móet en dat daarnaast bijzonder onderwijs mág bestaan. Dat is de strekking van lid 4 van artikel 23 van de Grondwet.

De commissie wil van de ministers weten of instandhouding van de garantiefunctie van het openbaar onderwijs een voorwaarde voor samenwerking is. Ook vraagt de commissie of denominatie grond kan zijn voor het afwijzen van samenwerking.

Lees meer…

Deel dit bericht: