Het kabinet sluit zich aan bij de Inspectie van het Onderwijs, die benadrukt dat de basisvaardigheden van leerlingen in het primair en voortgezet snel beter moeten worden. Dit staat in de beleidsreactie van de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma op De Staat van het Onderwijs 2023.

De inspectie laat volgens de ministers zien dat het algemene beeld van de basisvaardigheden nog steeds zorgelijk is. Dat is vooral het geval in het voortgezet onderwijs, waar de situatie zelfs als precair wordt gekenschetst. ‘Veel leerlingen in de onderbouw van het vo halen niet de fundamentele niveaus voor taal en rekenen en in de onderbouw van het vo daalt de beheersing van Nederlands en rekenen zelfs’, aldus de ministers.

Zij benadrukken dat er nu echt meer nodig is om het tij te keren. Daarbij verwijzen ze naar het Masterplan basisvaardigheden dat ze in mei vorig jaar hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. In dat plan zijn meetbare doelen geformuleerd, ‘want alleen dan is het mogelijk om te bepalen of doelen worden behaald of dat bijsturing nodig is’. Ook noemen de ministers in hun reactie de herziening van de kerndoelen en toezicht dat zich concentreert op ‘zaken die essentieel zijn voor de onderwijskwaliteit’.

‘Onze aanpak moet op zowel korte als lange termijn concrete verbeteringen opleveren’, aldus Dijkgraaf en Wiersma. Zij benadrukken dat dit alleen kan als iedereen hieraan meewerkt.

Lees meer…

Deel dit bericht: