De Tweede Kamer steunt het voorstel van PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma om de Onderwijsraad om advies te vragen over algemene acceptatieplicht.

Ypma stelt voor om bijzondere scholen wettelijke te verplichten elke leerling te accepteren. Die wettelijke plicht geldt tot nu toe alleen voor het openbaar onderwijs. Ze kwam met haar voorstel tijdens het recente debat over de modernisering van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

De PvdA’ster gaf tijdens het debat aan hierover een advies te willen van de Onderwijsraad. Coalitiepartner VVD, 50Plus Baay en oud-PVV’er Roland van Vliet steunen de motie daartoe.

De PvdA probeert al jaren om algemene acceptatieplicht erdoor te krijgen. Tot nu toe te vergeefs doordat de christelijke partijen in een zodanige positie waren dat ze met name de VVD zover kregen om dit niet te steunen.

VOS/ABB steunt het voorstel tot algemene acceptatieplicht van harte. Het past niet meer bij de huidige samenleving dat een school met de Grondwet in de hand leerlingen kan weigeren als zij naar de mening van die school daar niet zouden passen.

Reli-vervoer

Tijdens de stemmingen dinsdag werd ook duidelijk dat het door de gemeenten betaalde leerlingenvervoer naar scholen op religieuze grondslag blijft bestaan. D66 en SP hadden een motie ingediend om de financiering van dit vervoer af te bouwen, maar die motie haalde het niet.

Onder druk van ChristenUnie en SGP kwam er voor deze motie geen steun van de coalitiepartners VVD en PvdA. GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50Plus waren wel voor het afbouwen van het betaalde leerlingenvervoer naar reli-scholen.

Eigen keuze = zelf betalen!

VOS/ABB vindt het onbegrijpelijk dat in tijden van gemeentelijke bezuinigingen op het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs, de gemeenten verplicht blijven het vervoer van leerlingen naar religieuze scholen te betalen.

Als ouders op grond van hun religie besluiten hun kinderen naar een religieuze school te sturen die ver van huis is, dan is dat ontegenzeggelijk hun eigen keuze. Dat brengt de consequentie met zich mee dat deze ouders het vervoer zelf betalen.

Hun kinderen kunnen immers terecht op de algemeen toegankelijke openbare school in de buurt, die aandacht heeft voor godsdienst en levensbeschouwing. Het is bij wet geregeld dat de openbare school gelegenheid moet bieden tot godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs naar keuze als de ouders daarom vragen.

Als kinderen vanwege hun zorgbehoefte naar het speciaal onderwijs gaan, is het een heel ander verhaal. dat niet een keuze van de ouders. Het betaalde leerlingenvervoer voor deze groep moet blijven bestaan.

Deel dit bericht: