D66 heeft mede namens de PvdA en de SP Kamervragen gesteld over de methode Blikopener van uitgeverij Malmberg. Deze methode voor maatschappijleer in het vmbo zou op basis van stereotypen een eenzijdig, verouderd en versimpeld beeld van de samenleving neerzetten

De kritiek concentreert zich op het hoofdstuk over ‘Opgroeien tussen twee culturen’. In het werkboek staat bijvoorbeeld deze vraag over Marokkaanse jongens:

Hoe komt het dat sommige jongens wel crimineel worden? Kruis de goede antwoorden aan.

■ Ze zijn niet slim genoeg om hun school af te maken.

■ Ze hebben vaak ruzie met hun ouders.

■ Het zit in hun aard om crimineel te zijn.

■ Ze spijbelen en hangen op straat rond.

De vraag uit het werkboek heeft betrekking op een les uit het handboek, waarin staat dat ‘sommige Marokkaanse jongens’ liever niet thuis zijn, omdat ze zien dat Nederlandse jongens ‘meer mogen en niet zoveel hoeven’. Dit leidt er volgens de makers van de methode toe dat Marokkaanse jongens op straat gaan rondhangen, spijbelen en soms in aanraking komen met drugs en criminaliteit.

Ook het hoofdstuk over man en vrouw bevat opmerkelijke fragmenten. Twee voorbeelden:

Er bestaan mannenberoepen en vrouwenberoepen. Mannen hebben meestal de belangrijkste banen.

Een man als verpleger. Dat valt op. Mensen vinden vaak dat meisjes er beter geschikt voor zijn. Toch kom je in het ziekenhuis veel mannen in witte jassen tegen. Dat zijn dan meestal dokters.

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil mede namens zijn collega’s van de PvdA en de SP van staatssecretaris Dekker weten of die ook vindt dat ‘een dergelijke methode vooroordelen versterkt en niet bijdraagt aan een evenwichtig beeld van een samenleving waarin mensen van verschillende culturen, religies en geaardheid met elkaar samenleven’.

Van Meenen wil ook weten of Dekker vindt dat de lesmethode moet worden aangepast ‘vanuit een moderne visie op de Nederlandse maatschappij’.

Reactie uitgever

Malmberg meldt de discussie over de methode ‘uiterst serieus’ te nemen en het te betreuren dat ‘mensen zich gekwetst voelen over de wijze waarop deze lesstof in Blikopener wordt aangeboden’. Daarom komt de uitgever voor docenten die daar behoefte aan hebben via www.blikopener.nl met vervangende lesstof.

Deel dit bericht: