De onderwijspensioenen lopen gevaar. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) meldt dat de dekkingsgraad nog altijd zo laag is, dat het de kans op een verlaging in 2021 inschat als ‘reëel’.

In het derde kwartaal verbeterde de financiële positie van het ABP. Dat kwam door betere beleggingsresultaten en een daling van de gemiddelde levensverwachting. De verbetering was echter onvoldoende om de dekkingsgraad op de vereiste 90% te brengen. De dekkingsgraad van het ABP lag in september op 88,2%. ‘Met deze dekkingsgraad zou het fonds de pensioenen volgend jaar moeten verlagen’, aldus het ABP, dat eraan toevoegt dat het ‘in de gevarenzone’ zit.

De grens van 90% is al fors lager dan de aanvankelijke eis dat de dekkingsgraad 104,2% moest zijn. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloot die eis vorig jaar tijdelijk te versoepelen vanwege de uitzonderlijke economische situatie als gevolg van de lage rente. Daar komt dit jaar de coronacrisis bovenop.

Het bestuur van ABP neemt in januari 2021 een voorlopig besluit over het eventuele verlagen van de pensioenen. Dat doet het bestuur op basis van de dekkingsgraad van 31 december 2020.

Lees meer…

Deel dit bericht: