Een centraal toelatingsbeleid en betere informatievoorziening aan ouders kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen even grote kansen hebben om op de school van hun voorkeur terecht te komen. Dat is een advies van het Centraal Planbureau (CPB).

In de publicatie Beschermen van gelijke toegang tot scholen wijst het CPB erop dat de wettelijke bevoegdheid voor plaatsing van leerlingen nu bij de schoolbesturen ligt. In de praktijk betekent dit dat elke school eigen regels kan hanteren. ‘Dit kan ertoe leiden dat niet alle ouders de plaatsingsregels van de scholen kennen en doorzien en daardoor minder kans hebben om hun kind op hun favoriete school te plaatsen. Het is efficiënter als schoolbesturen de toelating samen coördineren. Daarvoor zijn duidelijke afspraken en plaatsingsmethoden nodig’, aldus het CPB.

Het planbureau voegt daaraan toe dat gemeenten schoolbesturen kunnen ondersteunen bij het ontwerp en de uitvoering van een centraal toelatingsbeleid. ‘Daarnaast kan de overheid met richtlijnen komen voor betere informatievoorziening aan de ouders, de timing van het inschrijfmoment en het gebruik van bepaalde voorrangsregels’, zo adviseert het CPB.

Lees meer…

In magazine Naar School! (mei 2021) staat een artikel over kansengelijkheid en het centrale toelatingsbeleid in de gemeente Utrecht:

Eerlijke kansen door centraal aanmelden

Deel dit bericht: