In de gemeente Utrecht werken basisscholen met vooraanmelding van leerlingen. Ze doen dat op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.  Dit vergroot de segregatie in het Utrechtse basisonderwijs en is bovendien in strijd met de wet. Dat concludeert het Kenniscentrum Gemengde Scholen (KGS).

KGS deed op verzoek van de gemeenteraad van Utrecht en in opdracht van onderwijswethouder Anke Klein (D66) onderzoek naar het beleid en de praktijk van het aanmelden en toelaten van leerlingen tot basisscholen. De centrale vraag was of er  in Utrecht sprake is van ‘een gelijk speelveld voor ouders’.

De onderzoekers concluderen dat dit gelijke speelveld er niet is, omdat in Utrecht wordt gewerkt met vooraanmeldingen die automatisch leiden tot toelating. KGS signaleert dat Utrechtse basisscholen de wettelijke leeftijd van drie jaar waarop ouders hun kind kunnen aanmelden, meestal niet noemen.

Schooldirecteuren ontevreden

Bovendien blijkt in de praktijk dat er veelal geen sprake is van heldere en goede informatie over het toelatingsbeleid en hoe dat in de praktijk wordt gebracht. ‘Iedere school lijkt een eigen beleid en praktijk te voeren en dat leidt tot onzekerheid en stress bij ouders’, aldus de onderzoekers. Ze voegen daaraan toe dat schooldirecteuren er ook niet tevreden over zijn.

KGS adviseert de gemeente en de Utrechtse schoolbesturen om op basis van de wettelijke aanmeldleeftijd van drie jaar een transparant toelatingsbeleid te formuleren voor de hele stad en dat beleid consistent uit te voeren. ‘Want wanneer je je aan die leeftijd houdt, dan stop je met vooraanmeldingen en automatisch plaatsen van kinderen (want dat is in strijd met de wet).’

Lees meer…

De actualiteitenrubriek EenVandaag maakte een reportage over de situatie in Utrecht.

Deel dit bericht: