Scholen moeten duidelijker communiceren over hun toelatingsbeleid. En identiteitsverklaringen die homoseksualiteit afwijzen, mogen niet meer.

Dit zegt minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Hij geeft daarin aan dat de Inspectie van het Onderwijs voortaan zal optreden zodra blijkt dat een school nog een verklaring gebruikt die leerlingen vanwege hun seksuele identiteit afwijst. Daarmee geeft Slob uitvoering aan de motie van Kamerlid Kwint (SP) die opriep een eind te maken aan deze praktijk op sommige streng-christelijke vo-scholen. Slob meldt ook dat de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) en andere profielorganisaties volgend jaar een traject starten om de (sociale) veiligheid van LHBTI-leerlingen waar nodig verder te versterken.

Segregatie terugdringen

In dezelfde brief schrijft de minister dat uit onderzoek blijkt dat het voor lang niet alle ouders glashelder is hoe ze hun kind bij een school van hun voorkeur kunnen aanmelden en welke stappen ze kunnen zetten wanneer hun aanmelding wordt afgewezen. Slob roept scholen in het primair en voortgezet onderwijs op om hierover ’toegankelijker en transparanter’ te communiceren. ‘De kansen van kinderen mogen niet afhangen van het feit of hun ouders weten welke routes ze in het onderwijs kunnen bewandelen’, aldus de minister. Duidelijke communicatie over het toelatingsbeleid kan ook helpen segregatie terug te dringen. Nu komt het bijvoorbeeld weleens voor dat ouders met een lagere sociaaleconomische status hun kind niet tijdig aanmelden op een school die werkt met loting.

Meer informatie in de Kamerbrief over Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs

Deel dit bericht: