De gemeenteraad van Utrecht is akkoord met het voorgenomen nieuwe aannamebeleid in die stad. Met een centraal aanmeldpunt voor kinderen die naar de basisschool gaan, wil de gemeente segregatie tegengaan.

Centrale inschrijving zou een einde moeten maken aan de praktijk dat in Utrecht met name hoogopgeleide ouders voorpiepen door hun kind al heel vroeg aan te melden op de basisschool van hun keuze.

In juni vorig jaar verscheen een rapport van het Kenniscentrum Gemengde Scholen. Het KSG had op verzoek van de gemeenteraad en in opdracht van onderwijswethouder Anke Klein (D66) onderzoek gedaan naar segregatie in het Utrechtse basisonderwijs. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat basisscholen in Utrecht op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ werken met vooraanmelding van leerlingen.

KGS signaleerde ook dat Utrechtse basisscholen de wettelijke leeftijd van drie jaar waarop ouders hun kind kunnen aanmelden, meestal niet noemen. Bovendien zag KSG dat er in de praktijk veelal geen sprake is van heldere en goede informatie over het toelatingsbeleid en hoe dat in de praktijk wordt gebracht. ‘Iedere school lijkt een eigen beleid en praktijk te voeren en dat leidt tot onzekerheid en stress bij ouders’, zo signaleerde KSG.

Eerlijk, open en eenvoudig

Het kenniscentrum adviseerde de gemeente en de Utrechtse schoolbesturen om op basis van de wettelijke aanmeldleeftijd van drie jaar een transparant toelatingsbeleid te formuleren voor de hele stad en dat beleid consistent uit te voeren. Wethouder Klein nam dat advies over.  Zij zei in januari dat het aanmelden op de basisschool in Utrecht ‘eerlijk, open en eenvoudig’ moet zijn. ‘Door te zorgen voor gelijke omstandigheden voor iedereen, krijgen alle kinderen evenveel kans om zich aan te melden op een school van hun voorkeur’, aldus Klein.

De gemeenteraad heeft inmiddels zijn steun uitgesproken voor het centrale aanmeldsysteem, dat waarschijnlijk in het volgende schooljaar wordt ingevoerd.

Deel dit bericht: