De interactieve KansenKaart toont kansenongelijkheid in het basis- en voortgezet onderwijs. De kaart is gemaakt door wetenschappers van Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij zien dat onderwijsuitkomsten sterk samenhangen met de wijk waar kinderen opgroeien.

De KansenKaart laat zien dat de kansenongelijkheid tussen verschillende Nederlandse regio’s en zelfs naast elkaar gelegen woonwijken aanzienlijk is. Ook als leerlingen in gezinnen met hetzelfde inkomen opgroeien, blijkt er een duidelijk verband tussen de onderwijsresultaten en de wijk waarin zij wonen.

Zestienjarigen die bijvoorbeeld in Oegstgeest, Bloemendaal, Heemstede, Rozendaal en Laren opgroeien hebben drie keer zoveel kans om havo of vwo te volgen als hun leeftijdsgenoten in Pekela, Urk, Hoogeveen en Stadskanaal. In de noordelijke Randstad volgen zestienjarigen vaker havo of vwo dan leeftijdsgenoten in het noorden van het land, de kop van Noord-Holland, Midden-Gelderland, Twente, de Achterhoek, Rotterdam, delen van Zeeland en de regio ten noorden van Eindhoven.

Schooladvies en eindtoets

Onderzoeker Bastian Ravesteijn: ‘Deze verschillen zien we ook als we enkel zestienjarigen met ouders met een even laag inkomen met elkaar vergelijken. Maar wat opvalt: op de eindtoets in groep 8 zien we een heel ander patroon. Op de eindtoets doen die leerlingen in delen van het noorden en het oosten het juist beter dan in de noordelijke Randstad.’

Daarom laat de KansenKaart zien welk percentage van kinderen een lager schooladvies krijgt dan uit de eindtoets blijkt. Dat komt volgens de onderzoekers bijna niet voor in de noordelijke Randstad, maar juist wel in dunbevolktere gebieden. Omgekeerd komt het in de Randstad juist vaker voor dat leerlingen in groep 8 een hoger schooladvies krijgen dan uit de eindtoets blijkt.

Ga naar de KansenKaart

Deel dit bericht: