Nu de samenwerkingsverbanden een plan hebben om bovenmatige reserves  af te bouwen, komt er geen generieke korting op hun budgetten. Maar demissionair onderwijsminister Arie Slob meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat zo’n korting alsnog mogelijk is als de reserves onvoldoende worden afgebouwd.

Slob noemt het ‘onacceptabel’ dat in 2019 bij 136 van de 152 samenwerkingsverbanden de financiële reserves boven de signaleringswaarde lagen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert. ‘In totaal was er 175 miljoen euro dat als (mogelijk) bovenmatig eigen vermogen aangemerkt kon worden’, aldus de minister in zijn brief.

Slob eiste van de samenwerkingsverbanden dat zij met een plan zouden komen om geld uit hun reserves in te zetten voor passend onderwijs. Daarover zijn volgens hem ‘stevige gesprekken’ gevoerd. Inmiddels ligt er zo’n plan, dat met de medewerking van bijna alle samenwerkingsverbanden tot stand is gekomen. ‘Dat geeft voor mij aan dat men de schouders eronder wil zetten’, aldus Slob. Hij voegt daaraan toe dat hij daarom nu geen generieke korting op de budgetten toepast. Wel verwacht hij van de samenwerkingsverbanden dat ze het plan gaan uitvoeren en dat ook goed gaan monitoren.

De demissionaire minister houdt de generieke korting wel achter de hand, voor het geval ‘de voortgang achterblijft of de monitoring onvoldoende vorm krijgt’. Hij zegt dat OCW dan ‘niet zal schuwen om alsnog de korting toe te passen’.

Lees meer…

Deel dit bericht: