De kernwaarden van het openbaar onderwijs kunnen dienen als toetssteen voor weloverwogen beleidskeuzes. Vooral als het gaat om ‘waardengeladen’ afwegingen, benadrukt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB.

In zijn column in het oktobernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! gaat hij in op de actuele vraag welke kleur Piet zou moeten hebben. Daarover komen in deze tijd van het jaar, in aanloop naar het sinterklaasfeest, altijd vragen binnen bij VOS/ABB. Teegelbeckers stelt dat het niet aan VOS/ABB is om de kleur van Piet in de openbare school te bepalen, omdat de onderwijsprofessionals daarover gaan. ‘Zij kunnen met goede argumenten, samen met alle betrokkenen, zélf een afgewogen standpunt innemen dat aansluit bij de visie en identiteit van de school (en stichting)’, aldus Teegelbeckers.

Dialoog

Hij noemt nog een reden waarom VOS/ABB geen standpunt wil innemen over de kleur van Piet, namelijk de sterke polarisatie die rond dit onderwerp is ontstaan. ‘Vanuit VOS/ABB kiezen wij niet voor het ene of het andere uiterste, omdat we geen brandstof willen leveren voor een nog grotere polarisatie-brand. We onderkennen wel dat bij elke keuze iedereen iets zal moeten inleveren van wat belangrijk voor haar of hem is. Wat belangrijk en van waarde is, daar gaat het ons om.’

Daarover kan men volgens hem in de openbare school heel goed met elkaar in gesprek gaan. ‘Waar draait in dit geval het sinterklaasfeest om? Waar staat het voor? Wat dragen we ermee uit? Sluit dat aan bij de visie van onze school? Het is dus zaak om samen, in dialoog, de kern boven tafel te krijgen. Zo kun je vanuit waarden en inhouden – en niet vanuit vormen, tradities en hoogoplopende emoties – een weloverwogen keuze maken.’

Kernwaarden

De kernwaarden van het openbaar onderwijs – gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting – kunnen daarbij als toetssteen worden gebruikt, benadrukt Teegelbeckers. ‘Niet alleen rond het sinterklaasfeest, maar bij álle waardengeladen afwegingen die elke onderwijsprofessional maakt.’

Lees de column Kernwaarden als toetssteen

Deel dit bericht: