Burgerschap moet veel meer dan nu een prominente plaats in het onderwijs. Het gaat daarbij onder andere om sociale vaardigheden en kennis over en begrip van diverse culturen. Dat is een van de hoofdlijnen van het advies van het platform Onderwijs 2032.

‘Het onderwijs van de toekomst besteedt niet alleen aandacht aan de waarden van de Nederlandse samenleving en het voortbestaan van de rechtsstaat. Het brengt leerlingen ook sociale vaardigheden bij, evenals kennis van en begrip voor andere culturen. In het toekomstige onderwijs ligt de nadruk meer dan nu op leren deelnemen aan de democratische samenleving en respect voor elkaar hebben.’ Dit onderdeel van het voorlopige advies sluit naadloos aan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

In het hoofdlijnenadvies staat ook dat persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal uitgangspunt moet zijn van het onderwijs in de toekomst. Het platform beschouwt de school van de toekomst als een oefenplaats om persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. ‘De school helpt ze te ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen verhouden.’

Engels vanaf groep 1

Andere thema’s die in het advies aan bod komen, zijn onder andere taal- en rekenvaardigheid, digitale vaardigheden en onderwijs op maat. Zo wordt geadviseerd om al in groep 1 van de basisschool Engels te geven. ‘Op die leeftijd leren ze gemakkelijk een tweede taal. Bovendien gaat hun algemene taalvaardigheid er daardoor op vooruit. Basisscholen die op dit moment al in de onderbouw Engels geven, en dat zijn er steeds meer, hebben daar goede ervaringen mee.’

Het onderwijs moet ook inzetten op digitale vaardigheden, omdat leerlingen kennis moeten hebben van nieuwe technologieën en dienen te weten hoe ze die kunnen inzetten. ‘Het gaat daarbij om mediawijsheid en het vinden, verwerken en creëren van digitale informatie, maar ook om het kunnen toepassen van technologieën om antwoorden op vragen te krijgen.’

Het platform vindt verder dat leerlingen de vaste kern van kennis en vaardigheden op verschillende niveaus moeten kunnen afronden. ‘In het onderwijs van de toekomst is nadrukkelijk ruimte voor differentiatie en maatwerk.’

Download het advies op hoofdlijnen

Deel dit bericht: