DUO heeft het eerste deel van de overzichten gepubliceerd waarmee kan worden bepaald of er sprake is van een meer dan evenredige groei in leerlingenaantallen in de periode februari t/m mei in vergelijking met de vijf maanden daarvoor. De overzichten gaan over deze vergelijkingsperiodes in 2021-2022 en 2022-2023. Het zogeheten Kijkglas 3 is nog niet compleet: het overzicht per samenwerkingsverband en de in- en uitstroom op detailniveau ontbreken nog voor de periode februari tot en met mei van beide jaren.

Samenwerkingsverbanden zijn verplicht om in het ondersteuningsplan op te nemen hoe een eventueel meer dan gemiddelde toename na de teldatum 1 februari in het gespecialiseerd onderwijs wordt vastgesteld en hoe die toename door het samenwerkingsverband financieel wordt gecompenseerd.

Wanneer het samenwerkingsverband aansluit bij deze vangnetbepaling, kan een school voor gespecialiseerd onderwijs bij meer dan gemiddelde groei een factuur sturen naar het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan dit verifiëren met het nieuwe Kijkglas 3 en daarna tot uitbetaling overgaan.

De overzichten zijn gepubliceerd op het beveiligde deel van de website van DUO. Aangezien scholen voor gespecialiseerd onderwijs de bestanden daar nog niet kunnen opvragen, zijn ze hier te vinden:

Wachten met facturatie

Omdat de beschikbare informatie vanuit DUO nog niet compleet is, krijgen scholen voor gespecialiseerd onderwijs het advies om nog geen factuur te sturen, maar te wachten op een later moment dit najaar. Zodra dit moment bekend is, volgt er een nieuwsbericht. Op dat moment zal er ook een aanvullende rekentool beschikbaar komen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: