In de Kindermiljoenennota staat 12 procent van het overheidsbudget naar scholen moet. Dat is ongeveer net zoveel als wat dit jaar naar onderwijs gaat.

De Kindermiljoenennota is een initiatief van onder meer het huis van de democratie ProDemos. De nota is maandag, aan de vooravond van Prinsjesdag, in de Tweede Kamer gepresenteerd aan voorzitter Pieter Duisenberg (VVD) van de vaste Kamercommissie Financiën.

In Kindermiljoenennota veel meer geld naar natuur

Vergeleken met de echte Miljoenennota valt op dat Natuur meer dan 22 keer zoveel geld krijgt, dat de posten Leger & Veiligheid samen drie keer zoveel krijgen en dat de post Arme landen 12 keer zoveel krijgt als in de echte begroting van 2016. Het onderwijs krijgt in de Kindermiljoenenota ongeveer net zoveel geld als in het echt.

Het afgelopen jaar vulden ruim 10.000 kinderen de Kindermiljoenennota in. Ze konden 200 miljard euro verdelen over negen onderwerpen. Het invullen van de nota maakt deel uit van het programma Ontdek het Binnenhof en Madurodam.

Kamerlid Duisenberg noemt deze nota ‘een belangrijk signaal dat de Tweede Kamer en de regering zeer serieus moeten nemen’.

Lees meer…