De brancheorganisaties voor de kinderopvang klagen erover dat ‘zeker de helft van de scholen’ zich niet houdt aan het protocol voor de herstart van het basisonderwijs op maandag 11 mei. De samenwerking met de scholen ‘verloopt in veel gevallen stroef’.

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang  en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) stellen in een gezamenlijk statement dat de heropening van de basisscholen na de coronasluiting voor velen op een teleurstelling kan uitlopen. Zij baseren zich voor hun statement op een enquête onder hun leden.

Dat er een teleurstelling dreigt, komt volgens hen doordat bijna de helft van de scholen zich niet houdt aan het protocol dat onder andere de PO-Raad heeft opgesteld voor de heropening van de basisscholen. In dat protocol staat dat de scholen eerst voor de helft van de tijd onderwijs op locatie gaan verzorgen op basis van hele dagen (en dus niet op basis van halve dagen).

Onderwijsminister Arie Slob heeft herhaaldelijk gezegd dat hij ervan uitgaat dat de scholen zich aan het protocol houden. Als de leerlingen hele dagen naar school gaan, is er beperkt verkeer van ouders die hun kinderen komen brengen en halen. Bovendien zou het handiger zijn voor de buitenschoolse opvang.

Zonder overleg

‘Helaas blijkt (…) zeker de helft van de scholen zich niet te houden aan de uitgangspunten’, zo staat in het gezamenlijke statement. ‘Scholen geven toch halve dagen les aan kinderen, of veranderen hun reguliere schooltijden. Dit doen ze zonder overleg met de kinderopvang. Daarmee ontstaat er tijdens onderwijstijd een gat tussen einde les en begintijd buitenschoolse opvang.’

Voor ouders betekent dit volgens de brancheorganisaties ‘dat zij ook op de dagen dat hun kind naar school gaat nog steeds moeten improviseren’. Voor de organisaties die buitenschoolse opvang organiseren, zou dit betekenen dat ‘zij in een versnipperd schoollandschap moeten zorgen voor adequate opvang’. Dit heeft volgens de brancheorganisaties ‘behoorlijke implicaties’.

Lees meer…

Deel dit bericht: