In Bestuur en management, Gemeenten, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Van de groep 8-leerlingen die zich aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs, wordt 2 procent niet geplaatst. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat het schooladvies niet overeenkomt met de aangeboden onderwijssoort of dat de ondersteuning die een leerling nodig heeft niet past binnen het ondersteuningsprofiel van de school. Dit blijkt uit een enquête van de Inspectie van het Onderwijs, schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij de scholen die niet alle leerlingen hebben geplaatst, gaat het over het algemeen over één of enkele leerlingen, maar bij een paar scholen betreft het een grote groep van 20 of meer leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat dit komt door leerlingen die een lager schooladvies hebben dan de onderwijssoort waarvoor ze zijn aangemeld.

Het onderzoek wijst verder uit dat een klein aantal scholen de aangemelde leerlingen lager heeft geplaatst dan het schooladvies. Het gaat daarbij meestal om één tot twee leerlingen per school. De reden voor het lager plaatsen is dan vooral omdat ouders hierom verzocht hebben.

Een kwart van de scholen geeft aan dat ze leerlingen hoger hebben geplaatst dan wat op basis van het schooladvies mocht worden verwacht, omdat ze meer potentie in de leerling zagen op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Sommige van deze scholen hebben leerlingen met een dubbel schooladvies op het hoogste niveau van dit advies geplaatst.