Later dit jaar wordt duidelijk of de gewichtenregeling in het basisonderwijs anders moet. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van de SP over het feit dat er voor kinderen van ouders met een opleiding op mbo 1-niveau geen extra bekostiging wordt toegekend.

Tweede Kamerlid Tjitske Siderius had de vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van een bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over de 1 oktober-telling en het toekennen van gewichten aan leerlingen van wie de ouders laag zijn opgeleid. In de huidige gewichtenregeling wordt voor kinderen van ouders met een mbo-opleiding in de bekostiging van de school geen extra gewicht toegekend.

De staatssecretaris legt uit dat er op basis van analyses van de relatie tussen opleiding en achterstandsrisico’s in 2005 voor is gekozen geen gewicht te verbinden aan een mbo- opleiding. ‘Dat geldt dus ook voor mbo-1 opleidingen’, aldus Dekker.

In een lopend intern onderzoek door het ministerie van OCW naar de mogelijke aanpassing van de gewichtenregeling wordt beoordeeld ‘of een herijking in de relatie tussen opleidingsniveaus en gewichten wenselijk is’, schrijft de staatssecretaris. Hij verwacht later dit jaar hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Deel dit bericht: