De leden van de VO-raad zijn op de algemene ledenvergadering van de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs akkoord gegaan met de nieuwe Code goed onderwijsbestuur. Daarin staat onder andere dat het lidmaatschap van de VO-raad gebonden is aan de eis dat schoolbesturen hun jaarverslag publiceren. De PO-Raad en VOS/ABB kennen een dergelijke eis niet.

De nieuwe code van de VO-raad bevat zes lidmaatschapseisen die betrekking hebben op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten schoolbesturen niet alleen hun jaarverslag, maar ook hun klachtenregeling en hun klokkenluidersregeling publiceren. Bovendien moeten al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders openbaar worden gemaakt.

De PO-Raad verbindt niet de eis van publicatie van het jaarverslag aan het lidmaatschap. Wel dringt de sectororganisatie van het primair onderwijs er bij haar leden op aan hun jaarverslag te publiceren.

VOS/ABB kent deze lidmaatschapseis evenmin, maar in het kader van publieke verantwoording voor schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) zou er geen reden mogen zijn om hun financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld, zo benadrukt VOS/ABB.

Hoewel wettelijk gezien het publiceren van jaarverslagen voor onderwijsinstellingen niet verplicht is, lieten minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW afgelopen najaar weten er verbaasd over te zijn dat er nog steeds schoolbesturen zijn die hun jaarcijfers niet openbaar maken. Dat schreven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Deel dit bericht: