Bijna 1 op de 10 mensen die in het onderwijs werken, geeft aan in 2014 te zijn gepest. Dit gebeurde het meest door leerlingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naast pesten hebben werknemers in het onderwijs – onder wie ook het niet-onderwijzend personeel – volgens het CBS te maken met intimidatie en lichamelijk geweld door scholieren of hun ouders. Uit de cijfers blijkt dat er een verband is tussen ongewenst gedrag, zoals pesten, en ziekteverzuim. Wie wordt gepest, meldt zich vaker ziek.

Leraren worden ook door collega’s gepest. Daarover stond vorig jaar in magazine School! het artikel Toen ik binnenkwam, zag ik spottende gezichten, waarin gedragskundige Kees van Overveld aan het woord komt.

Burn out

Uit nieuwe cijfers van TNO en het CBS, die periodiek de psychosociale arbeidsbelasting in kaart brengen, blijkt verder dat het aantal burn-outklachten in het onderwijs het hoogst is, vergeleken met andere sectoren. Met 21,3 procent ligt het aandeel burn-outklachten in het onderwijs een stuk hoger dan het gemiddelde van 14,4 procent.

Relatief veel mensen uit het onderwijs ervaren hun werk als emotioneel belastend. Ook wordt aangegeven dat in het onderwijs wel heel veel werk moet worden verricht.