Leerlingen in het speciaal basisonderwijs zijn beter gaan rekenen. Dat meldt het Cito.

Het toetsinstituut baseert zich op een peiling naar het reken- en wiskundeniveau in de eindgroep van het speciaal basisonderwijs. Uit deze peiling uit 2013 blijkt dat de prestaties vergeleken met de vorige peiling in 2006 op bijna alle aspecten zijn gestegen. Alleen bij hoofdrekenen zijn de prestaties gelijk gebleven.

De gemiddelde leerling aan het eind van het speciaal basisonderwijs rekent op hetzelfde niveau als een leerling aan het eind van groep 5 van de reguliere basisschool. Verder blijkt dat jongens op alle rekenonderdelen gemiddeld vaardiger zijn dan meisjes.

Lees meer…

Deel dit bericht: