In 2022 zullen de Inspectie van het Onderwijs en gemeenten weer samenwerkingsovereenkomsten afsluiten om ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

De inspectie meldt dat zij ook in 2022 formeel toezicht houdt op de verzuimmelding en -registratie door scholen, maar dat leerplichtambtenaren dit toezicht weer kunnen gaan uitvoeren.

De rechter oordeelde eerder dat leerplichtambtenaren hiertoe niet bevoegd waren. Daarom moest deze vorm van toezicht worden stopgezet. Een wijziging van de Leerplichtwet maakt samenwerking tussen de inspectie en gemeenten weer mogelijk.

Dit betekent dat leerplichtambtenaren van gemeenten in 2022 weer voor de inspectie onderzoek bij scholen kunnen uitvoeren naar het registreren en melden van ongeoorloofd verzuim. De inspectie verwacht dat dit bijdraagt aan het terugdringen van het aantal vroegtijdig schoolverlaters en thuiszitters.

Lees meer…

Deel dit bericht: