Veel leraren maken zich zorgen over technologische ontwikkelingen in het onderwijs, zoals artificial intelligence (AI). Dat blijkt uit internationaal onderzoek waarover de Oxford University Press publiceert.

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat leraren geen of nog maar weinig kennis hebben van AI. Toch geven ze ook aan dat AI meerwaarde kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Gebrek aan kennis leidt echter tot terughoudendheid in het gebruik ervan.

Andere punten uit het onderzoek zijn dat leraren problemen zien op het gebied van privacy en dat leerlingen te afhankelijk kunnen worden van artificial intelligence. Een deel van de leraren vraagt zich af of we het gebruik van AI überhaupt wel moeten toestaan in het onderwijs.

Jubileumsymposium BRAINS

Het VOS/ABB-jubileumsymposium BRAINS op 28 november in Houten gaat over de invloed van AI op het onderwijs en het (kinder)brein. Aan ons symposium werken AI-expert Remy Gieling en ‘hersenprofessor’ Erik Scherder mee. Wij organiseren dit congres vanwege ons 25-jarig jubileum.

Deelname is gratis!

Meer informatie

Deel dit bericht: