In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Veiligheid

Leraren in het voortgezet onderwijs maken zich zorgen over het veelvuldige gebruik van sociale media door hun leerlingen. Dat staat in de rapportage Onderzoek gebruik sociale media en omgang met smartphones in het voortgezet onderwijs van DUO Onderwijsonderzoek.

Driekwart van de docenten vindt dat leerlingen te veel tijd besteden aan sociale media. Leraren van 55 jaar of ouder maken zich hier meer zorgen over dan jongere docenten in de leeftijd van 21 tot 35 jaar.

De leraren die zich zorgen maken over het gebruik van sociale media door leerlingen, signaleren dat dit kan leiden tot problemen die kunnen samenhangen met sociale druk of online pesten. Ook zouden de prestaties eronder lijden, doordat leerlingen vaak worden afgeleid, zich minder kunnen concentreren en/of te weinig slapen. Een ander probleem dat leraren signaleren, is dat leerlingen verslaafd raken aan sociale media.

Positief effecten sociale media

Er worden ook positieve effecten gemeld, zoals een snellere communicatie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten. Bovendien kan de smartphone worden gebruikt om tijdens de les informatie op te zoeken, waardoor het onderwijs meer variatie krijgt.

Het inzetten van sociale media in de les kan ook zorgen voor meer motivatie onder leerlingen. Een ander positief punt dat door leraren wordt genoemd, is dat leerlingen door het gebruik van sociale media hun Engels beter gaan beheersen en dat ze meer geïnteresseerd raken in wat er in de wereld gebeurt.

Delen