Schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs hebben over het algemeen maar weinig vertrouwen in onderwijsminister Dennis Wiersma. Dat blijkt uit een peiling door DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Met name schoolleiders in het voortgezet onderwijs (40%) en in het primair onderwijs (32%) geven aan (helemaal) geen vertrouwen te hebben in Wiersma. Slechts 6% van de schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs heeft (zeer) veel vertrouwen in de minister. Onder leraren is dat iets meer: 8% in het primair onderwijs en 13% in het voortgezet onderwijs.

Wiersma scoort vooral erg slecht op het aspect ‘inspirerend’. De meeste mensen die in het onderwijs werken, vinden hem geen inspiratie uitstralen. Bovendien vinden veel mensen dat hij geen goede visie heeft op onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: