Het primair onderwijs mag met ingang van het schooljaar 2016-2017 leraren uit het voortgezet onderwijs inzetten.

Het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES zijn in verband met de uitbreiding van de inzet van vakdocenten in het primair onderwijs gewijzigd. Het besluit maakt het mogelijk dat een deel van het onderwijs in het (speciaal) basisonderwijs wordt verzorgd door vakleerkrachten die bevoegd en bekwaam zijn om in het voortgezet onderwijs les te geven.

Het doel hiervan is om scholen meer ruimte te geven om hun toptalenten uitdagend onderwijs te bieden. Tevens kan de inzet van docenten uit het voortgezet onderwijs in het primair onderwijs een bijdrage leveren aan de verbetering van de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

Deel dit bericht: