Het blijft (zeer waarschijnlijk) tot en met het schooljaar 2027-2028 mogelijk om een Lerarenbeurs aan te vragen. Dat blijkt uit deze conceptregeling die onderwijsminister Dennis Wiersma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de conceptregeling staat dat voor het schooljaar 2023-2024 ruim € 62,7 miljoen subsidie beschikbaar komt voor de Lerarenbeurs. Voor de daaropvolgende schooljaren tot en met 2027-2028 komen bedragen beschikbaar die nog moeten worden vastgesteld. Dat zal jaarlijks gebeuren en via de Staatscourant bekend worden gemaakt.

De Lerarenbeurs is een vergoeding die leraren kunnen krijgen voor het volgen van een bachelor-, pre-master- of master-opleidng. Onderdeel van de regeling is dat werkgevers subsidie kunnen krijgen om leraren studieverlof te verlenen.

Deel dit bericht: