De Afvaardiging van de Deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie gaat los van die organisatie verder werken aan de invoering van het Lerarenregister. Dat melden de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Are Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad is hier ‘zeer teleurgesteld’ over.

De Tweede Kamer had vraagtekens gezet bij onafhankelijkheid van de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering die als statutair onderdeel van de Onderwijscoöperatie werkte aan de invoering van het Lerarenregister. De Kamer baseerde zich daarbij op signalen van kritische leraren.

Leraren wantrouwen eigen vakbonden

De Tweede Kamer verwees tevens naar de onrust over de Onderwijscoöperatie onder leraren. In de coöperatie zijn de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO) verenigd.

De kritiek onder leraren is dat de Onderwijscoöperatie niet door hen is opgericht, maar door vakbonden (waar overigens wel leraren lid van zijn, omdat de bonden de belangen van deze beroepsgroep zeggen te behartigen). De Onderwijscoöperatie zou bij de implementatie van het Lerarenregister de belangen van leraren niet laten meetellen.

Lerarenregister ‘van, voor en door de leraar’

In de nieuwe constructie, waarin de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering los zal zijn geknipt van de Onderwijscoöperatie, zouden de gesignaleerde problemen moeten zijn opgelost, verwachten de ministers.

De leden van de afvaardiging nemen volgens hen hun werk uiterst serieus. ‘Zij realiseren zich daarbij goed dat hun voorstellen draagvlak moeten krijgen van de beroepsgroep, zodat het register echt van, voor en door de leraar is’, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

Weinig draagvlak schoolbesturen

De PO-Raad is ‘zeer teleurgesteld’ over de brief van de ministers. De sectororganisatie vindt dat ‘de hele implementatie -inclusief gegevenslevering- on hold moet worden gezet, tot de problemen rondom het register zijn opgelost’.

Volgens de PO-Raad is er onder schoolbesturen maar weinig draagvlak voor het Lerarenregister. ‘Veel besturen en scholen hebben bezwaren tegen het aanleveren van de gegevens, terwijl er nog zoveel onduidelijkheden zijn. Zij wijzen ook op de complexe wet- en regelgeving en op een forse toename van de administratieve lasten.’

Lees meer…

De VO-raad heeft op het moment van publicatie van dit nieuwsbericht nog geen reactie openbaar gemaakt.

Onderwijscoöperatie blijft bestaan

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie heeft laten weten dat het zich niet meer bezighoudt met de implementatie van het Lerarenregister. De Onderwijscoöperatie gaat wel door met LerarenOntwikkelFonds, de videosite Leraar24 en de verkiezing van Leraar van het Jaar.

Deel dit bericht: