Het lerarentekort is niet alleen groot in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Ouders merken dat minder, maar de lesuitval is hoog en veel lessen worden gegeven door mensen die niet bevoegd zijn als docent.

Dit betoogt Henrik de Moel in een opiniestuk in dagblad AD. Hij is zelf docent geschiedenis en tevens lid van het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Onbevoegde leraren en lesuitval

Volgens De Moel worden in het voortgezet onderwijs dagelijks ruim 25.000 lessen gegeven door onbevoegden (deels leraren in opleiding) en vallen per dag 10.000 lessen uit. Hij meldt dat er een permanent tekort is aan leraren voor klassieke talen, Frans, Duits, natuurkunde, wiskunde, scheikunde en informatica, terwijl er ook moeilijk leraren zijn te vinden voor Nederlands, Engels en de technische vakken op het vmbo. Daarbij verwacht hij dat veel leraren de komende jaren met pensioen gaan en hij wijst erop dat het percentage leraren met een burn-out in het voortgezet onderwijs hoog is.

De Moel besluit zijn betoog met een oproep aan leraren in het voortgezet onderwijs om mee te doen aan de demonstratie in Den Haag, die de AOb organiseert op 15 maart.

 

Deel dit bericht: