Het Amersfoortse VVD-gemeenteraadslid Maarten Flikkema wil bezuinigen op onderwijshuisvesting door het eigendom van schoolgebouwen bij particuliere investeerders onder te brengen. Hij denkt dat de gemeente daarmee zou kunnen bezuinigen op het onderhoud van schoolgebouwen. Flikkema bewijst hiermee niet te weten hoe het op het gebied van onderwijshuisvesting is geregeld.

‘De recente ondertoezichtstelling van de gemeente Amersfoort door de provincie Utrecht heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de financiën van de stad op orde te krijgen. De gemeente moet terug naar de kerntaken van een overheid waarvan het geven van onderwijs er eentje is’, zo schrijft Flikkema op de website van de Amersfoortse afdeling van de VVD.

Hij noemt de overheveling van 256 miljoen euro onderwijsgeld van het Gemeentefonds naar de schoolbesturen. Voor de gemeente Amersfoort gaat het hierbij om een bedrag van 2,2 miljoen euro per jaar. Flikkema denkt dat de gemeente dit bedrag op onderwijs moet bezuinigen.

Juridisch adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB wijst er om te beginnen op dat de gemeente in de regel het juridisch eigendom van de schoolgebouwen heeft overgedragen aan de schoolbesturen. ‘Het is dus niet zo, afgezien van de vraag of dat een goed idee zou zijn, dat de gemeente Amersfoort het eigendom kan overdragen aan particuliere investeerders.’

Daarnaast is sinds 1 januari de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud van schoolgebouwen overgedragen van de gemeenten naar de schoolbesturen. ‘Het buitenonderhoud lag vroeger nog wel onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar per 1 januari jongstleden is dat in het primair onderwijs overgeheveld naar de schoolbesturen. In het voortgezet onderwijs is dat al 10 jaar het geval’, legt Bloemers uit.

‘Met de recente overheveling heeft de gemeente geen verplichtingen meer ten aanzien van het onderhoud en daardoor geen mogelijkheid meer om hierop te bezuinigen. Hoe Flikkema hier 2,2 miljoen euro tevoorschijn wil toveren, is mij dan ook een raadsel’, aldus Bloemers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: