BSA Schaderegeling heeft al voor tientallen schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, vele duizenden euro’s aan loonschade verhaald. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt ook u tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van deze dienstverlening. U kunt er heel veel geld mee besparen!

BSA Schaderegeling verhaalt voor werkgevers schade die samenhangt met arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval, waarvoor een derde aansprakelijk is.

Het kan gaan om een verkeersongeval, maar ook om molest, mishandeling, medische fouten en andere ongevallen. De (aanzienlijke) schade die hier voor werkgevers uit kan voortvloeien, bestaat  in elk geval uit doorbetaling van salaris en/of de kosten van re-integratie.

Korting

VOS/ABB heeft met BSA Schaderegeling de volgende kortingsregeling afgesproken: op basis van no cure no pay wordt voor gerealiseerde resultaten tot 10.000 euro normaal gesproken 15 procent in rekening gebracht, maar VOS/ABB-leden betalen slechts 12 procent. Boven 10.000 euro berekent BSA Schaderegeling de gebruikelijke staffels.

De korting komt in concreto neer op maximaal 300 euro per zaak. Dit bedrag wordt al bereikt bij 10.000 euro gerealiseerd resultaat.

Loonconvenant

Een ander belangrijk argument om voor BSA Schaderegeling te kiezen, is dat deze aanbieder met de meeste verzekeraars een loonconvenant heeft afgesloten. Dit houdt in dat het percentage belasting dat wordt afgetrokken om de vordering van bruto naar netto te rekenen 29 procent bedraagt, ongeacht de hoogte van het salaris.

Dit levert bij de meeste inkomens gemiddeld een nettovoordeel op van 10 procent. Daarmee worden de kosten voor de werkgever grotendeels terugverdiend. Het voordeel kan vooral bij forse gerealiseerde resultaten aanzienlijk oplopen.

Ledenservice VOS/ABB

VOS/ABB biedt de kortingsmogelijkheid bij BSA Schaderegeling aan als ledenservice. Het voordeel komt geheel ten goede aan de leden. VOS/ABB zelf heeft er geen financieel voordeel bij.

Meer weten? U kunt de informatiebrochure van BSA Schaderegeling downloaden, waarin ook informatie staat voor medewerkers die letsel hebben opgelopen en/of arbeidsongeschikt zijn geraakt als gevolg van een ongeval.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: