Scholen kiezen veelal voor meer aandacht voor loopbaanontwikkeling om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken, meldt het Arbeidsmarktplatform PO.

Voor hun verdere professionalisering bieden scholen hun medewerkers ondersteuning, begeleiding, coaching en scholing aan. Belangrijk is ook dat werkgever en medewerker ieder hun verantwoordelijkheid nemen om duurzamer inzetbaar te zijn.

Het Arbeidsmarktplatform PO baseert zich op een evaluatie van projecten van twaalf schoolbesturen die gebruikmaakten van een stimuleringsmaatregel.

Lees meer…

Deel dit bericht: