Als de gezondheidstoestand het toelaat, moet de lockdown voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de groepen 1 tot en met 4 van de basisscholen worden opgeheven. Daarvoor pleiten de schoolbesturen in Amersfoort.

‘De lockdown is beschadigend voor de breinontwikkeling van jonge kinderen. Omdat het risico van verspreiding van Covid-19 via jonge kinderen beperkt is, weegt de gezondheidswinst van de lockdown niet op tegen de gezondheidsschade die bij jonge

kinderen – ook op de langere termijn – wordt veroorzaakt’, zo melden de Amersfoortse schoolbesturen.

Zij wijzen er ook op dat kinderen in deze periode de basis leggen voor hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, de taal-denkontwikkeling, het technisch en begrijpend lezen en het aanvankelijk rekenen.

De schoolbesturen zien dat steeds meer ouders kiezen voor noodopvang. Op sommige scholen komt 20% van de leerlingen ondanks de lockdown naar school. Dit zou de kwaliteit van het online onderwijs op afstand kunnen aantasten.

Britse coronamutatie

De huidige lockdown loopt tot 18 januari. Het ziet ernaar uit dat het kabinet met een verlenging komt, waarschijnlijk ook voor de scholen. Dat hangt samen met het vermoeden dat de Britse mutatie van het coronavirus meer vat lijkt te hebben op kinderen en jongeren en dat zij ook een grotere rol spelen bij de verspreiding van deze variant.

Lees meer…

Deel dit bericht: