Het voorjaarsnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB heeft in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een politiek tintje. Het gaat onder andere over het onzalige plan van D66 om het onderwijsgeld niet meer via de besturen te laten lopen, maar direct uit te keren aan de scholen. Het nieuwe nummer gaat ook over positieve ideeën uit de politiek: acceptatieplicht, leerrecht en inclusiever onderwijs.

Paul van Meenen van D66 wil dat de lumpsumbekostiging niet meer via de schoolbesturen loopt, maar rechtstreeks naar de scholen gaat. Hij denkt dat er zo meer geld naar het primair proces kan, maar dat is een gedachte waarmee hij als politicus laat zien mijlenver van de onderwijsrealiteit af te staan. In werkelijkheid zal er door meer overhead mínder geld naar de klas gaan, zo vertellen beleidsmedewerker Matthijs Brinkhuis van Stichting PPO de Link en de bestuurders Gerbrand de Lange van Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad en Jaap Hansen van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen.

‘Welk probleem denkt D66 hiermee op te lossen?’, vraagt Brinkhuis zich hardop af. ‘Er wordt gezegd dat schoolleiders geen invloed hebben op de besteding van het onderwijsgeld, maar wij herkennen dat beeld helemaal niet. Mocht D66 daar voorbeelden van kennen, dan moet de politiek dát aanpakken. Regel dat desnoods formeel nog scherper. Dat is prima en het zal bij de meeste besturen niets veranderen.’

Acceptatieplicht en leerrecht

Dat Van Meenen niet op alles mijlenver van de onderwijspraktijk afstaat, laat hij gelukkig zien met zijn standpunt over leerrecht, dat aansluit op de mede door VOS/ABB geïnitieerde beweging Naar inclusiever onderwijs. Leerrecht moet ervoor zorgen dat geen enkele leerling nodeloos zonder onderwijs thuiszit. ‘Kinderen met bijvoorbeeld een ernstige beperking, of hoogbegaafdheid en autisme, moeten naar hun mogelijkheden door de overheid bekostigd onderwijs krijgen. We nemen nu veel te snel afscheid van hen door gebruik te maken van uitzonderingen op de leerplicht. Laten we afstappen van die te gemakkelijke weg en het recht op ontwikkeling erkennen’, aldus Van Meenen in ons magazine.

In hetzelfde artikel komt ook Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul aan het woord over acceptatieplicht. Haar partij, de PvdA, wil in artikel 23 van de Grondwet regelen dat geen enkele school nog leerlingen mag weigeren op grond van religie of levensbeschouwing. Nu is het nog zo dat bijzondere scholen met de Grondwet in de hand bepaalde leerlingen de deur kunnen wijzen, maar de PvdA vindt dat daar een einde aan moet komen. VOS/ABB juicht het initiatief van de PvdA toe!

Andere onderwerpen

Het voorjaarsnummer van magazine Naar School! gaat natuurlijk over meer dan alleen de politiek en de verkiezingen:

  • Elk kind verdient het beste onderwijs – Column van directeur Hans Teegelbeckers over openbaar onderwijs
  • In 013 is samenwerken de norm – Tilburgse bestuurder Marius Liebregts is trots op coöperatie T-PrimaiR
  • Digitale scholenmarkt helpt bij schoolkeuze – Met een compleet digitale scholenmarkt beleefde de regio Rotterdam een primeur
  • Wat schooldirecteuren kunnen leren van ondernemers (en vice versa) – Schoolleider Kelly van der Koelen en financieel bestuurder Annette Mosman vertellen
  • Leesoffensief in Venlo – Voor openbare basisschool Harlekijn is taalontwikkeling een speerpunt
  • ‘Gepersonaliseerd leren bedreigt sociale cohesie’ – Gesprek met hoogleraar Anna Bosman en universitair docent Erik Meesters

In het magazine staan natuurlijk ook weer de vaste rubrieken School!Nieuws (kort nieuws), Wij gaan naar school (drie leerlingen vertellen), Voordeel & gemak (VOS/ABB-ledenvoordeel), Hoe zit het nu precies? (antwoorden op veelgestelde vragen), Nieuw in de boekenkast en Juridisch advies.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Heeft u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau OnderwijsMedia.

U kunt het blad ook online lezen: ga naar het digitaal doorbladerbare flipbook of download de pdf.

Deel dit bericht: