D66 komt met een initiatief om leerrecht in de wet vast te leggen. Dit was al aangekondigd in de visie op onderwijs die de partij afgelopen zomer presenteerde. In 2020 kwam D66 al met een wetsoorstel voor leerrecht.

De leerplicht houdt in dat ouders verplicht zijn hun kinderen naar school te sturen. Ouders die niet aan die plicht kunnen voldoen, kunnen een ontheffing aanvragen. Een deel van deze kinderen komt zonder onderwijs thuis te zitten. D66 wil daar een einde aan maken. De partij van Sigrid Kaag denkt met de invoering van een wettelijk leerrecht elk kind een passende plek in het onderwijs te kunnen geven.

Met het wettelijk verankeren van leerrecht, zou een stap worden gezet naar inclusiever onderwijs. Het uitgangspunt daarvan is dat er daadwerkelijk voor álle kinderen goed onderwijs moet zijn.

Lees meer…

Deel dit bericht: