Het najaarsnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB belicht onder andere de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Ook de beweging naar inclusiever onderwijs komt aan bod, in de vorm van een verhaal uit de praktijk dat laat zien hoe belangrijk het is dat álle kinderen gelijke kansen krijgen.

De nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs – gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting – zijn in juni gelanceerd. Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB vertelt hoe openbare scholen de kernwaarden kunnen gebruiken als toetssteen voor  weloverwogen beleidskeuzes. Dat kan bijvoorbeeld als scholen het hebben over het sinterklaasfeest en de vraag welke kleur Piet moet hebben, maar ook bij andere ‘waardengeladen’ afwegingen die elke onderwijsprofessional maakt.

In het blad komt ook filosoof, publicist en programmamaker Stine Jensen aan het woord over het belang van de kernwaarden. Zij is blij dat met de nieuwe kernwaarden het openbaar onderwijs positief in de schijnwerpers wordt geplaatst. Jensen ziet de kernwaarden als middel om kinderen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en in de openbare scholen met een breed perspectief  kennis te laten maken.

Naar inclusiever onderwijs

Het verhaal van de nu 24-jarige Wendy Jasperse uit Woerden laat zien hoe belangrijk het is dat álle kinderen – dus ook kinderen met een beperking – gelijke kansen krijgen. In magazine Naar School! vertelt zij over haar moeizame schoolloopbaan. Het ging niet goed op de reguliere basisschool waar zij als kleutertje met een lichamelijke beperking binnenkwam.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB was destijds directeur van die school. Voor hem is het verhaal van zijn vroegere leerling een duidelijk signaal dat het onderwijs in Nederland inclusiever moet, ‘zodat alle leerlingen in principe naar de reguliere school kunnen, dus ook kinderen met een beperking’.

Afstandsonderwijs en mondkapjes

Het najaarsnummer van het VOS/ABB-magazine gaat ook over de vraag wat afstandsonderwijs in coronatijd ons heeft gebracht. Verschillende deskundigen komen erover aan het woord. Zo vertelt leerkracht Kelly Jansen van openbare Dr. E. Boekmanschool in Amsterdam dat zij veel heeft geleerd van digitaal lesgeven en dat het zeker zijn voordelen heeft, maar dat ze het live contact met haar leerlingen miste.

In het artikel Mondkapjes op school, ja of nee? komt voorzitter Roy Palmen van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) aan het woord. Deze organisatie voor voortgezet onderwijs koos voor het gebruik van mondkapjes, omdat dit volgens Palmen leerlingen en leraren een gevoel van veiligheid kan geven. ‘Dat veiligheidsgevoel vind ik belangrijk’, zegt Palmen, ‘want als je je niet veilig voelt op school, hoe kun je dan openstaan voor de lessen?’

Andere onderwerpen

In het najaarsnummer van magazine Naar School! komen ook andere onderwerpen aan bod:

  • Kindertalentenfluisteraars van openbare basisschool De Optimist in Hoofddorp: het team van deze school is getraind om talenten van leerlingen te herkennen, benoemen en ontwikkelen.
  • Ernstige incidenten op school: mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB legt uit waarom scholen altijd aangifte moeten doen van ernstige incidenten.
  • Rendement leesles kan omhoog: het openbaar primair onderwijs in Dordrecht gebruikt praktische adviezen uit het handboek Technische lezen is een doorlopende lijn van Marita Eskes.
  • Juridische aspecten van passend onderwijs: mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB over het delen van achtergrondinformatie en het bespreken van casuïstiek.
  • Waarom vrijstelling voor thuisonderwijs handhaven?: het antwoord op die vraag moet altijd zijn gebaseerd op het belang van het kind, betoogt VOS/ABB.
  • Privaat onderwijsaanbod: VOS/ABB vindt dat dit moet openstaan voor álle kinderen, zo staat in een advies aan de Onderwijsraad.
  • Voordeel & gemak: een overzicht van voordelen waarvan leden van VOS/ABB gebruik kunnen maken.
  • Juridisch advies: mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB over de rol van ouders bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.
  • Hoe zit het nu precies?: de Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven antwoord op vragen.
  • Nieuw in de boekenkast: recent verschenen boeken en andere publicaties die relevant zijn voor het onderwijs.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Heeft u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau OnderwijsMedia.

U kunt het blad ook online lezen: ga naar het digitaal doorbladerbare flipbook of download de pdf.

 

 

Deel dit bericht: